ITEM METADATA RECORD
Title: Geografische differentiatie van de adjectivische buigingsalternantie bij neutra in het gesproken Standaardnederlands
Authors: Tummers, José ×
Speelman, Dirk
Geeraerts, Dirk #
Issue Date: 2006
Series Title: Taal en tongval: tijdschrift voor dialectologie. Themanummer vol:19 pages:191-211
Description: Departement Linguïstiek. Diensten Faculteit Letteren. Dienst Informatieverwerking Letteren. Centrum voor Grammaticaal en lexicaal betekenisonderzoek. Onderzoeksgroep Kwantitatieve lexicologie en variatielinguïstiek.
ISSN: 0039-8691
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Quantitative Lexicology and Variational Linguistics (QLVL), Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.