ITEM METADATA RECORD
Title: Sportgeschiedenis: spiegel van de maatschappij: sportgeschiedenis met complementaire versnellingen: vulgariserende wetenschap en wetenschappelijke vulgarisatie
Authors: Vanysacker, Dries # ×
Issue Date: 2005
Series Title: Van mensen en dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen vol:3 issue:1 pages:19-21
Description: Geschiedenis: Nieuwe Tijd (OE) Faculteit Godgeleerdheid. Departement Geschiedenis.
ISSN: 1379-9460
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Early Modern History (15th-18th Centuries), Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.