ITEM METADATA RECORD
Title: Het schildersoog van Streuvels
Authors: De Smedt, Marcel
Issue Date: 2003
Publisher: Peeters
Host Document: De steen van Alciato: literatuur en visuele cultuur in de Nederlanden: opstellen voor prof. dr. Karel Porteman bij zijn emeritaat / Uitgeg. door Marc Van Vaeck e.a. pages:261-273
Description: Literatuurwetenschap: Nederlandse literatuurstudie (OE) Bibliotheek Letteren. Campusbibliotheekdienst Geesteswetenschappen.
ISBN: 90-429-1374-6
VABB publication type: VABB-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Library, Faculty of Arts, Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.