ITEM METADATA RECORD
Title: Immer kloekmoedig: emoties van zeventiende-eeuwse Japanse christelijke martelaars
Authors: Verberckmoes, Johan
Issue Date: 2003
Publisher: Peeters
Host Document: De steen van Alciato: literatuur en visuele cultuur in de Nederlanden: opstellen voor prof. dr. Karel Porteman bij zijn emeritaat / Uitgeg. door Marc Van Vaeck e.a. pages:615-632
Description: Geschiedenis: Nieuwe Tijd (OE)
ISBN: 90-429-1374-6
VABB publication type: VABB-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: IHb
Appears in Collections:Early Modern History (15th-18th Centuries), Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.