ITEM METADATA RECORD
Title: De grote school van de natie: legerartsen over drankmisbruik en geslachtsziekten in het Belgisch leger (cira 1850-1950)
Authors: Nys, Liesbet # ×
Issue Date: 2000
Series Title: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden vol:115 issue:3 pages:392-425
Description: Afdeling Geschiedenis van de Nieuwste Tijd.
ISSN: 0165-0505
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Cultural History since 1750, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.