ITEM METADATA RECORD
Title: Nederlandse grammatica voor Franstaligen. 6: Woordvolgorde in de zin
Authors: Van Belle, William
Lamiroy, BĂ©atrice
Van Langendonck, Willy
Melis, Lodewijk
Loengarov, Alexander
Contributors: van der Horst, Johannes
Lauwers, Peter
Magnus, Ilse
Mortier, Liesbeth
Van Goethem, Kristel
Van Pelt, Sofie
Issue Date: 2005
Publisher: Departement linguistiek, Leuven, 2005
Description: Centrum voor Grammaticaal en lexicaal betekenisonderzoek. Departement Linguïstiek. Centrum voor Taal en migratie. Centrum voor Taaldidactiek en Taalverwerving. Onderzoeksgroep Naamkunde en dialectologie.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Comparative, Historical and Applied Linguistics, Leuven
Formal and Computational Linguistics (ComForT), Leuven

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.