ITEM METADATA RECORD
Title: Een nieuw liedeken van piramus en thisbe op de wijse in babilonien: zelfmoord in Zuid-Nederlandse wereldlijke volksliederen, 17de-18de eeuw
Authors: Moelans, Pieter # ×
Issue Date: 2004
Series Title: Van mensen en dingen: tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen vol:2 issue:3-4 pages:177-198
Description: Geschiedenis: Nieuwe Tijd (OE) Departement Geschiedenis.
ISSN: 1379-9460
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Early Modern History (15th-18th Centuries), Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.