ITEM METADATA RECORD
Title: Onbeschaamde geleerden hebben zijn naaktheid betast: het vertoog over genialiteit, waanzin en degeneratie in België omstreeks 1900
Authors: De Bont, Raf # ×
Issue Date: 2002
Series Title: Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden vol:117 pages:46-76
Description: Afdeling Geschiedenis van de Nieuwste Tijd. Departement Geschiedenis.
ISSN: 0165-0505
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Cultural History since 1750, Leuven
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.