ITEM METADATA RECORD
Title: De mantelzorg. Over zorglast, veerkracht en het belang van een goede relatie.
Authors: Van Audenhove, Chantal ×
Declercq, Anja #
Issue Date: Jul-2007
Series Title: Welzijnsgids vol:Afl. 65 pages:1-18
Abstract: Dit artikel beschrijft een aantal beleidsrelevante aspecten van de mantelzorg voor
ouderen met dementie en psychiatrische patiënten in het Vlaamse zorglandschap. Een
eerste inleidende paragraaf begint bij een begripsomschrijving van formele en informele
zorg, waaronder mantelzorg. Actuele ontwikkelingen in de zorg die een impact hebben
op mantelzorg worden weergegeven.
De tweede paragraaf beschrijft de zorglast en veerkracht die mantelzorgers van ouderen
met dementie en van personen met psychische problemen ervaren. Eerst wordt in dit
hoofdstuk de zorgervaring besproken. Vervolgens gaan we dieper in op de verschillende
mate van belasting die het type van verwantschap doorgaans met zich meebrengt. Ten
derde beschrijven we de potentieel positieve en groeibevorderende gevolgen van
mantelzorg.
De derde paragraaf bespreekt de zorgrelatie, een centrale factor voor de kwaliteit van
mantelzorg, aan de hand van een onderzoeksmodel.
In laatste instantie wordt een overzicht geboden van de beleidsaanbevelingen die door de
onderzoekers doorheen de verschillende projecten in de lijnen “zorg voor personen met dementie en zorg voor personen met ernstige en langdurige psychische problemen
geformuleerd werden.
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:LUCAS - Centre for Care Research and Consultancy
Academic Center for General Practice
Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
mantelzorg Van Audenhove Declercq.pdf Published 162KbAdobe PDFView/Open
2007_Welzijnsgids.pdf Published 2478KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.