IT (Articles in internationally reviewed academic journals)

Lodewyckx, D., Bergé, P. (2014). Partimento, Waer bestu bleven? Partimento in the European Classroom: Pedagogical Considerations and Perspectives. Music Theory and Analysis, 1 (1-2), 146-169.

Bergé, P., Vande Moortele, S., Martin, N. (2014). Music Theory - and Analysis. Music Theory and Analysis, 1 (1-2), 1-4.

Bergé, P. (2011). "Natürliche Triebkraft" und "wahrer Charakter". Analytische Bemerkungen zu einem vernachlässigten Beethoven-Thema. Musiktheorie, 26 (2), 147-156. (citations: 0).

Bergé, P. (2009). The art of not playing an analytical observation: some remarks on the main theme structure of Beethoven's Adagio Op. 31/2, ii. Tijdschrift voor Muziektheorie / Dutch Journal of Music Theory, 14 (1), 63-69.

Bergé, P. (2007). Interpreting a composition, composing an interpretation: Schnebel's Schubert-Phantasie (1978, rev. 1989). Perspectives of new music, 45 (1), 224-234.

Bergé, P. (2006). Een storm in een glas water: over het nut van uitvoeringen voor de muziekanalyse (mét bewijsmateriaal!). Dutch Journal for Music Theory, 11 (3), 251-254.

Bergé, P. (2006). Der Einfluss von Busonis Opernästhetik auf die sogenannten "Zeitopern" Ernst Kreneks. Revue belge de musicologie, 59(2005), 205-218.

Bergé, P. (2005). Von heute auf Aron. CIR [online]: rivista-on-line.

Bergé, P. (2005). Mediocrity and frustration: the Schoenberg-Krenek polemic on tonality and atonality (1923-1934). Tijdschrift voor muziektheorie, 10, 227-233.

Bergé, P. (2004). Die neapolitanische Themenwendung als formal-harmonisches Muster in einigen Sonatensätzen von Beethoven und Brahms. Musiktheorie, 19 (3), 261-268. (citations: 0).

Bergé, P. (2003). Transcending mono(tono)thematicism: a reinvestigation of compositional logic in Haydn's Paris symphonies nos. 84-86. Tijdschrift voor muziektheorie, 8 (3), 199-205.

Bergé, P. (2001). Der alte Schönberg und die Jungen: der ästhetische Stellenwert von Schönbergs Von heute auf morgen. Journal of the Arnold Schönberg center, 3, 337-346.

Bergé, P. (2000). In de sporen van Schönberg: Caplins theorie van de Classical form. Tijdschrift voor muziektheorie, 5 (3), 204-210.

Bergé, P. (1994). Kan men spreken over Cage?. Muziek en wetenschap: Dutch quarterly for musicology, 4 (3), 119-128.

AT (Articles in other academic journals)

Bergé, P. (2014). Opera voorbij de vooroordelen. Karakter: Tijdschrift van Wetenschap, 46, 41-44.

Bergé, P. (2014). Novecento-programmering van 2006 tot 2014. Kunsttijdschrift Vlaanderen (350), 12-17.

Bergé, P. (2004). Een kleine apologie van de traditionele muziekanalyse. Contra. Stemmen over muziek, 3 (3), 71-77.

Bergé, P., Vande Moortele, S. (2003). Jeroen D'hoe: Toccata-Scherzo voor piano (2002). Contra. Stemmen over muziek, 3 (1), 76-80.

Bergé, P., Delaere, M. (2000). Versperde toegangswegen? Over de ontoegankelijkheid van de nieuwe muziek. Onze Alma Mater met Leuvense perspectieven, 54 (4), 425-440.

Bergé, P. (1999). De organisatie van de sonore ruimte: over de esthetische status van het muziekinstrument. Vlaanderen: tweemaandelijks tijdschrift voor kunst en cultuur, 48 (4), 178-180.

Bergé, P. (1997). Stijl en verscheidenheid in de symfonieën van Schubert. Kultuurleven: tijdschrift voor cultuur en samenleving, 64 (5), 96-101.

Bergé, P. (1993). Muziek en mimesis: paradoxen bij Plato. Kleio: tijdschrift voor oude talen en antieke cultuur, 22 (3), 114-127.

IBa (Academic books, internationally recognised scientific publisher; as author)

Bergé, P., D'hoe, J., Burstein, P., Caplin, W., Hepokoski, J., Rothstein, W. (2012). Beethoven’s Tempest Sonata (First Movement). Five Annotated Analyses for Performers and Scholars. Leuven: Peeters.

Bergé, P., Burstein, P. (as contributor)Caplin, W. (as contributor)Hepokoski, J. (as contributor)Rothstein, W. (as contributor) (2012). Beethoven's Tempest Sonata. Five Annotated Analyses for Performers and Scholars. Leuven: Peeters.

Bergé, P. (2006). Arnold Schönberg en de Zeitoper. Symbolae Facultatis litterarum Lovaniensis. Series B, 36. Universitaire pers, Leuven, 2006.

Bergé, P. (2002). De eenheid in het dualisme: idee en representatie in Schönbergs opera Moses und Aron. Verhandelingen van de Koninklijke Vlaamse academie van België voor wetenschappen en kunsten., 8. Koninklijke Vlaamse academie van België voor wetenschappen en kunst, Brussel, 2002.

ABa (Other academic books; as author)

Bossuyt, I., Vande Moortele, S., Bergé, P., Christiaens, J., Boucquet, K. (2009). Johannes Brahms. (Vande Moortele, Steven, Ed.). Concertgebouwcahier, 3. Gent: Borgerhoff & Lamberigts.

Bergé, P., D'hoe, J. (2008). Muziekanalyse & uitvoeringspraktijk: Beethoven als bruggenbouwer. Cahiers van het IvOK, 6. Leuven: Acco.

Bergé, P. (2004). Carl Philipp Emanuel Bach (1714-1788). Davidsfonds. Luistergids, Davidsfonds, Leuven, 2004.

Bergé, P., Christiaens, J., Devos, L., De Lannoy, C., Michiels, J., Swinnen, P. (2002). Arnold Schönberg in perspectief. Koninklijk conservatorium, Brussel, 2002.

IBe (Academic books, internationally recognised scientific publisher; as editor)

(2016). Music Theory and Analysis Vol. 3, No. 2. (Bergé, P., Ed., Martin, N., Ed., Vande Moortele, S., Ed.). Leuven University Press.

(2016). Music Theory and Analysis Vol. 3, No. 1. (Bergé, P., Ed., Martin, N., Ed., Vande Moortele, S., Ed.). Leuven: Leuven University Press.

(2015). What is a Cadence? Theoretical and Analytical Perspectives on Cadences in the Classical Repertoire. (Neuwirth, M., Ed., Bergé, P., Ed.). Leuven: Leuven University Press.

(2015). Music Theory and Analysis Vol. 2, No. 2. (Bergé, P., Ed., Martin, N., Ed., Vande Moortele, S., Ed.). Leuven: Leuven University Press.

(2015). Music Theory and Analysis Vol. 2, No. 1. (Bergé, P., Ed., Martin, N., Ed., Vande Moortele, S., Ed.). Leuven: Leuven University Press.

(2014). Music Theory and Analysis Vol. 1, No. 1/2. (Bergé, P., Ed., Martin, N., Ed., Vande Moortele, S., Ed.). Leuven: Leuven University Press.

(2014). Music Theory & Analysis. International Journal of the Dutch-Flemish Society for Music Theory. (Bergé, P., Ed., Vande Moortele, S., Ed., Martin, N., Ed.). Leuven: Leuven University Press.

(2011). Dies Irae. Kroniek van het requiem. (Bergé, P., Ed., Christiaens, J., Ed.). Leuven: Lipsius Leuven (Leuven Universitaire Pers).

Caplin, W., Hepokoski, J., Webster, J. (2010). Musical form, forms & Formenlehre: three methodological reflections. (Bergé, P., Ed.). Leuven: Leuven University Press.

Caplin, W., Hepokoski, J., Webster, J. (2009). Musical form, forms & Formenlehre: three methodological reflections. (Bergé, P., Ed.). Leuven: University press Leuven.

(2009). Beethoven's Tempest Sonata: perspectives of analysis and performance. (Bergé, P., Ed., Caplin, W., Ed., D'hoe, J., Ed.). Leuven: Peeters.

(2008). Recevez ce mien petit labeur: studies in Renaissance music in honour of Ignace Bossuyt. (Delaere, M., Ed., Bergé, P., Ed.). Leuven: Leuven university press.

ABe (Other academic books; as editor)

(2016). Karakter. Tijdschrift van Wetenschap, Nr. 55. (Bergé, P., Ed.). Academische Stichting Leuven.

(2016). Karakter. Tijdschrift van Wetenschap, Nr. 54. (Bergé, P., Ed.). Leuven: Academische Stichting Leuven.

(2016). Karakter. Tijdschrift van Wetenschap, Nr. 53. (Bergé, P., Ed.). Leuven: Academische Stichting Leuven.

(2015). Karakter. Tijdschrift van Wetenschap, Nr. 52. (Bergé, P., Ed.). Leuven: Academische Stichting Leuven.

(2015). Karakter. Tijdschrift van Wetenschap, Nr. 51. (Bergé, P., Ed.). Leuven: Academische Stichting Leuven.

(2015). Karakter. Tijdschrift van Wetenschap, Nr. 50. (Bergé, P., Ed.). Leuven: Academische Stichting Leuven.

(2014). Eigth European Music Analysis Conference - Programme. (Bergé, P., Ed., Coulembier, K., Ed., Christiaens, J., Ed., Boucquet, K., Ed.). Leuven: University of Leuven - Department of Musicology.

(2014). Eight European Music Analysis Conference - Abstracts. (Bergé, P., Ed., Coulembier, K., Ed., Boucquet, K., Ed., Christiaens, J., Ed.). Leuven: University of Leuven - Department of Musicology.

(2008). Als Orpheus zingt ... De klassieke oudheid in de West-Europese muziek: opstellen voor en door Ignace Bossuyt. (Bergé, P., Ed., Delaere, M., Ed.). Leuven: Davidsfonds.

(2006). Mozart06. (Bergé, P., Ed., Bossuyt, I., Ed.). Concertgebouw Brugge, Brugge, 2006.

ABe-p (Other professionally oriented books; as editor)

(2016). Programmaboek Novecento 2016. (Bergé, P., Ed.). Leuven: Peeters Uitgeverij.

IHb (Article in academic book, internationally recognised scientific publisher)

Neuwirth Markus, Bergé Pieter (2015). Introduction: What is a Cadence? Nine Perspectives. In: Neuwirth M., Bergé P. (Eds.), What is a Cadence? Theoretical and Analytical Perspectives on Cadences in the Classical Repertoire, (pp. 7-16). Leuven: Leuven University Press.

Bergé Pieter (2012). Joseph Martin Kraus. Symphony in C minor. Preface. In: , Joseph Martin Kraus. Symphony c-Moll. Study Score 1218. München: mph.

Bergé Pieter (2012). Joseph Martin Kraus. Symphonie c-Moll. Vorwort. In: , Joseph Martin Kraus. Symphonie c-Moll. Study Score 1218 mph.

Bergé Pieter (2011). War Requiem; Benjamin Britten. 1962. In: Bergé P., Christiaens J. (Eds.), Dies irae. Kroniek van het requiem, (pp. 215-231). Leuven: Lipsius Leuven (Leuven University Press).

Bergé Pieter (2011). Voorwoord. In: Bergé P., Christiaens J. (Eds.), Dies irae. Kroniek van het requiem. Leuven: Lipsius Leuven (Leuven University Press).

Bergé Pieter (2011). Requiem. Wolfgang Amadeus Mozart. 1791 (onvoltooid). In: Bergé P., Christiaens J. (Eds.), Dies irae. Kroniek van het requiem, (pp. 131-143). Leuven: Lipsius Leuven (Leuven University Press).

Lindekens Katherina (2011). Requiem (Messe des Morts). Jean Gilles. In: Bergé P., Christiaens J. (Eds.), Dies Irae. Kroniek van het requiem, (pp. 121-130) Lipsius Leuven.

Bergé Pieter (2011). Kroniek 3. Het requiem vanaf 1900. In: Bergé P., Christiaens J. (Eds.), Dies irae. Kroniek van het requiem, (pp. 192-196). Leuven: Lipsius.

Bergé Pieter (2011). Kroniek 2. Het requiem van 1600 tot 1900. In: Bergé P., Christiaens J. (Eds.), Dies irae. Kroniek van het requiem. Leuven: Lipsius Leuven (Leuven University Press).

Bergé Pieter (2011). Kroniek 1. Het requiem tot 1600. In: Bergé P., Christiaens J. (Eds.), Dies irae. Kroniek van het requiem. Leuven: Lipsius Leuven (Leuven University Press).

Bergé Pieter (2011). Berliner Requiem. Kurt Weill. 1929. In: Bergé P., Christiaens J. (Eds.), Dies irae. Kroniek van het requiem, (pp. 197-205). Leuven: Lipsius Leuven (Leuven University Press).

Bergé Pieter, D'hoe Jeroen (2009). To play or not to play: motivic connections in the first movement of Beethoven's Tempest Sonata. In: , Beethoven's Tempest Sonata: perspectives on analysis and performance, Chapt. 1. Leuven: Peeters.

Bergé Pieter (2009). Prologue. Considering musical form, forms and Formenlehre. In: , Musical form, forms and Formenlehre, Chapt. Prologue, (pp. 11-17). Leuven: University press Leuven.

Bergé Pieter (2009). Epilogue. The future of Formenlehre. In: , Musical form, forms & Formenlehre, Chapt. Epilogue, (pp. 165-169). Leuven: University press Leuven.

Bergé Pieter (2009). Analysis and performance in Beethoven's Tempest Sonata. In: , Beethoven's Tempest Sonata: perspectives ofaAnalysis and performance, Chapt. Introduction. Leuven: Peeters.

Delaere Mark, Bergé Pieter (2008). Una cosa riuscita: Ignace Bossuyt's academic career. In: , Recevez ce mien petit labeur: studies in Renaissance music in honour of Ignace Bossuyt, (pp. 9-12). Leuven: Leuven university press.

Bergé Pieter, Lindekens Katherina, Vandenbrande Pieter, Walschaerts Aurélie, De Praetere Tom, De Vos Bart, Froyen Heidi, Bellens Goele, Jocqué Pauline, Verhoeven Bart (2008). Introduction. In: , Franz Schubert: Singspiele und Opernfragmente: Claudine von Villa Bella - Der Spiegelritter - Die Bürgschaft - Adrast - Das Zauberglöckchen, Chapt. [Introduction/Einleitung]. München: Höflich.

Bergé Pieter, De Turck Annemarie, Dom Kelly, Vermoere Catherine (2008). Introduction. In: , Franz Schubert: Die Verschworenen. Singspiel in einem Akt. München: Höflich.

Bergé Pieter, Bellens Goele, Verhoeven Bart, Jocqué Pauline (2008). Introduction. In: , Franz Schubert: Die Freunde von Salamanka. Komisches Singspiel in zwei Akten, Chapt. [Introduction/Einleitung]. München: Höflich.

Bergé Pieter (2007). Introduction. In: , Der vierjährige Posten: Singspiel in einem Akt, (pp. 1-5). München: Höflich.

Bergé Pieter (2007). Introduction. In: , Fernando: Singspiel in einem Akt, (pp. 1-5). München: Höflich.

Bergé Pieter (2006). Zacharias, Christian. In: , Lexikon des Klaviers: Baugeschichte - Spielpraxis - Komponisten und ihre Werke - Interpreten, (pp. 778-779). Laaber: Laaber-Verlag.

Bergé Pieter (2006). Spinner, Leopold (Israel). In: , Lexikon des Klaviers: Baugeschichte - Spielpraxis - Komponisten und ihre Werke - Interpreten, (pp. 682). Laaber: Laaber-Verlag.

Bergé Pieter (2006). Sokolov, Grigory (Socholow, Grigorij). In: , Lexikon des Klaviers: Baugeschichte - Spielpraxis - Komponisten und ihre Werke - Interpreten, (pp. 671-672). Laaber: Laaber-Verlag.

Bergé Pieter (2006). Schönberg's Zeitoper and Heidegger's concept of 'das Man'. In: , Per una fenomenologia del melodramma, (pp. 23-28). Roma: Quodlibet studio.

Bergé Pieter (2006). Parsons, Geoffrey. In: , Lexikon des Klaviers: Baugeschichte - Spielpraxis - Komponisten und ihre Werke - Interpreten, (pp. 544). Laaber: Laaber-Verlag.

Bergé Pieter (2006). Moore, Gerald. In: , Lexikon des Klaviers: Baugeschichte - Spielpraxis - Komponisten und ihre Werke - Interpreten, (pp. 515-516). Laaber: Laaber-Verlag.

Bergé Pieter (2006). Aimard, Pierre-Laurent. In: , Lexikon des Klaviers: Baugeschichte - Spielpraxis - Komponisten und ihre Werke - Interpreten, (pp. 32-33). Laaber: Laaber-Verlag.

Bergé Pieter (2005). Walter Braunfels : Don Gil von den grünen Hosen (musical comedy after the Spanish comedy by Tirso de Molina, op. 35). In: , Don Gil von den grünen Hosen: musikalische Komödie in drei Aufzügen / Braunfels, Walter. München: Höflich.

AHb (Article in other academic book)

Bergé Pieter (2008). Traagheid en tragedie: Christoph Willibald von Gluck - Alceste (1767/1776). In: , Als Orpheus zingt ... De klassieke oudheid in de West-Europese muziek: opstellen voor en door Ignace Bossuyt, (pp. 96-111). Leuven: Davidsfonds.

Bergé Pieter, Delaere Mark (2008). De ivoren uitkijktoren: een bescheiden eerbetoon aan Ignace Bossuyt. In: , Als Orpheus zingt ... De klassieke oudheid in de West-Europese muziek: opstellen voor en door Ignace Bossuyt, (pp. 8-10). Leuven: Davidsfonds.

Bergé Pieter (2008). De grandeur van de dood: Hector Berlioz - Les Troyens (1858). In: , Als Orpheus zingt ... De klassieke oudheid in de West-Europese muziek: opstellen voor en door Ignace Bossuyt, (pp. 112-128). Leuven: Davidsfonds.

Bergé Pieter (2006). Tussen haat en esthetisch perspectief: aspecten van Wagners antisemitisme. In: , God overal en nergens? Theologie, pastoraal en onderwijs uitgedaagd door een "sacraal reveil", (pp. 275-288). Leuven: Acco.

Bergé Pieter, Bossuyt Ignace (2006). Toelichting. In: , Mozart06 / Red. Pieter Berge, Ignace Bossuyt. - Brugge: Concertgebouw Brugge, (pp. 12-17) Concertgebouw Brugge.

Bergé Pieter (2006). Mozart en de symfonische muziek. In: , Mozart06 / Red. Pieter Berge, Ignace Bossuyt. - Brugge: Concertgebouw Brugge, (pp. 34-49) Concertgebouw Brugge.

Bergé Pieter (2006). Mozart en de kamermuziek met strijkers. In: , Mozart06 / Red. Pieter Berge, Ignace Bossuyt. - Brugge: Concertgebouw Brugge, (pp. 90-113) Concertgebouw Brugge.

Bergé Pieter (2005). Verhaegen Marc (1943) Sonatine (Sonatina) - (1987). In: , Flemish piano music since 1950: historical overview, discussion of selected works and inventory / Ed. by Mark Delaere and Joris Compeers. - Leuven: Matrix, (pp. 40-41).

Bergé Pieter (2005). Krachtlijnen in de klassieke muziek. In: , Wegwijs cultuur / Red. Roger Dillemans, Annick Schramme. - Leuven: Davidsfonds, (pp. 98-100).

Vande Moortele Steven, Bergé Pieter (2005). Jeroen D'hoe (1968) Toccata-Scherzo (2002). In: , Flemish piano music since 1950: historical overview, discussion of selected works and inventory / Ed. by Mark Delaere and Joris Compeers. - Leuven: Matrix, (pp. 24-25).

Bergé Pieter, Capenberghs Joris, Elias Willem, Gielen Pascal, Van Gorp Hendrik, Permentier Ludo, Schramme Annick, Segers Katia, Vermeulen Dirk (2005). Begrippenlijst. In: , Wegwijs cultuur / Red. Roger Dillemans, Annick Schramme. - Leuven: Davidsfonds, (pp. 367-375).

Bergé Pieter (2002). Von heute auf morgen: de esthetische betekenis van Schönbergs Zeitoper. In: , Arnold Schönberg in perspectief / Bergé, Pieter; Christiaens, Jan; Devos, Louis e.a. - Brussel: Koninklijk conservatorium, (pp. 4-26).

IMa (Meeting abstracts, presented at international scientific conferences and symposia, published or not published in proceedings or journals)

Lodewyckx, D., Bergé, P. (2011). The Leuven Cadence Project. Symposium 'What is a Cadence?'. Rome, Italy, 17-19 January 2011.

Lodewyckx, D., Neuwirth, M., Bergé, P. (2011). The Classical Cadence. Annual Conference of the Dutch-Flemish Society for Music Theory. Enschede, The Netherlands, 11-13 March 2011.

Bergé, P. (2009). Some Observations on Analysis and Performance in Beethoven's Tempest Sonata. Guest lecture. University of Durham, 20 January 2009.

Bergé, P. (2008). “Welcher Musik aus welchen Händen?”Ludwig van Beethoven & Ferdinand von Waldstein. Nam et illic musae habitant. Muziek en de Duitse Orde. Alden Biesen, 28 June 2008.

Bergé, P. (2008). The Art of Not-Playing an Analytical Observation. Some Remarks on the Main Theme Structure of Beethoven’s Adagio Op. 31/2, ii. Guest Lecture. King's College Cambridge, 12 November 2008.

Bergé, P. (2008). Performing ‘die zugrunde liegende Idee’ in Beethoven’s Tempest Sonata. 10de Congres van de Vereniging voor Muziektheorie. Maastricht, 21-23 February 2008.

Bergé, P. (2008). One More Time: Analytical Observations and the Role of the Performer in Beethoven's Tempest Sonata. Guest lecture. McGill University Montreal, 21 November 2008.

Bergé, P. (2007). To play or not to play? Motivic Connections in Beethoven’s Tempest Sonata. Perspectives on Beethoven’s Tempest Sonata. Montreal (CAN), 8-10 February 2007.

Bergé, P. (2007). Considering Form, Forms and Formenlehre. European Music Analysis Conference (EuroMAC). Freiburg, 11-14 October 2007.

Bergé, P. (2006). The a posteriori-Problem in Music Analysis. Towards a Dynamic Theory of Main Themes and Transitions. Stationen – Wandlungen – Brüche. Ein musiktheoretisches Symposion zur Entwicklung der Kompositionstechnik bei Mozart. Mannheim, 4-5 December 2006.

Bergé, P. (2006). Performing Motivic Relationships. Glenn Gould and the Art of Exaggeration (op.31/2). Performance-Through-Analysis Beethoven Seminars. Leuven, 23-24 March 2006:.

Bergé, P. (2006). A Critical Survey of Formal Ambiguities in the Analytical Reception of Mozart’s Prague Symphony K.504. 8th Congress of the Dutch-Flemish Society for Music Theory: Re-thinking Mozart. Brussels, 23-25 februari 2006.

Bergé, P. (2005). The Schoenberg-Krenek Polemic on Tonality and Atonality. 7th Congress of the Dutch Society for Music Theory. Tilburg (NL), 24-25 februari 2005.

Bergé, P. (2005). Structural Relevance of the First Part Caesura-Concept. Rethinking Main-Theme-Typologies in Traditional Formenlehre. Dublin International Conference on Music Analysis. Dublin (IRL), 23-25 June 2005.

Bergé, P. (2005). Schoenberg’s Zeitoper and the Heideggerian Concept of ‘das Man’. Fenomenologia del melodrama. Rome, 6-8 januari 2005.

Vande Moortele, S., Bergé, P. (2004). ‘Beethoven’s Variation Finales and the Concept of the so- called Double-function Form’. Biennial International Conference on Nineteenth-Century Music. Durham, 6-9 July 2004.

Bergé, P. (2004). Parameters, Perspectives and Interpretation: Dieter Schnebel’s Schubert-Phantasie. 14th Nordic Musicological Congress. Helsinki (FIN), 11-14 augustus 2004.

Bergé, P. (2004). Neapolitan Theme Disgressions and Their Formal Consequences in Some Works by Beethoven and Brahms. Charles Rosen Seminar. Ghent, 28 April 2004.

Bergé, P. (2004). Interpreting a Composition, Composing an Interpretation: Progressive Parameters in Schubert’s Piano in G Major Sonata D894. 6th Conference of the Dutch Society for Music Theory. Utrecht (NL), 20-21 February 2004.

Bergé, P. (2003). Significant Deviations in Main Theme Structures: Aspects of Form in Works by Beethoven and Brahms. Hull University Muisc Analysis Conference (HUMAC), 8-11 July 2003.

Bergé, P. (2003). Schoenberg’s Stepdown from His Pedestal?. The Waltz Conference,. Toronto (Canada), 1-2 March 2003.

Bergé, P. (2002). Masking a Desire for Popularity? The Aesthetic Meaning of Arnold Schoenberg’s one-act opera Von heute auf morgen. International Musicological Society Congress. Leuven, 2-8 August 2002.

Bergé, P. (2001). -Der alte Schönberg und die Jungen. Der ästhetische Stellenwert Arnold Schönbergs Einakters Von heute auf morgen. Arnold Schönberg in Berlin. Arnold Schonberg Center Vienna, 29-30 September 2001.

AMa (Meeting abstracts, presented at other scientific conferences and symposia, published or not published in proceedings or journals)

Vervliet, S., Bergé, P. (2014). Tempo and Rubato in Alexander Scriabin’s Early Piano Preludes - A Performer’s Analysis. 'Research in the Humanities and Social Sciences' day - KU Leuven. Leuven, 12 March 2014.

Bergé, P. (2008). Interpretatie en Analyse. Uitvoeringsmogelijkheden en analysepraktijk in enkele thema’s uit Beethoven klaviersonate op.31/2. Analyse – Interpretatie – Analyse Projectweek Lemmensinstituut. Leuven, 24 January 2008.

Bergé, P. (2007). Horen, Zien en Spelen.Verborgen Motieven in Beethoven Sturm-sonate. Projectweek Lemmensinstituut, Leuven, 24 January 2007.

Bergé, P. (2006). Vorm- en verwachtingspatronen in Beethovens Sonate op.31/nr.2. Projectweek Lemmensinstitut. Leuven, 24 January 2006.

Bergé, P. (2006). Performing Form. The Main Theme Recapitulation in Mendelssohn’s Scottisch Symphony, i. Stage Orchestre Symphonique Jeune Orchestre Atlantique. Bruges, 31 October - 1 November.

Bergé, P. (2006). Motief en interpretatie in Beethovens klaviersonates. Studiedag Onderzoek in de Kunsten. Orpheusinstituut, Gent, 19 December 2006.

Bergé, P. (2006). 'Form' en 'Deformation’ in 18de en 19de-eeuwse sonatevormen. Een grondige introductie tot enkele basisbegrippen uit de sonate-theorieën van James Hepokoski en Warren Darcy. Seminarie van de Vereniging voor Muziektheorie. Conservatorium van Amsterdam, Amsterdam), 7 december 2006,.

Bergé, P. (2005). Muziekanalyse en uitvoeringspraktijk: schijnhuwelijk of schijnprobleem?. Dies Natalis Lemmensinstituut. Leuven, 21 March 2005.

Bergé, P. (2005). Analytisch bewustzijn en artistieke visie: onderzoek naar een dialoog. Dag van het onderzoek. Arenberginstituut Leuven, 4 May 2005.

RE (Review)

Bergé, P. (2013). Janet Schmalfeldt, In the Process of Becoming. Analytic and Philosophical Perspectives on Form. Tijdschrift voor Muziektheorie / Dutch Journal of Music Theory, 18 (2).

Bergé, P. (2006). Schönbergs theorie als "entwickelnde Variation". Dutch Journal for Music Theory, 11 (3), 255-257.

Bergé, P. (2006). Recensie: Beethoven: the complete music for piano trio-3 / The Florestan trio (Hyperion CDA67393). 19th Century Music review, 3 (2), 186-188.

Bergé, P. (2004). Recensie: Een muziekgeschiedenis der Nederlanden / Ed. L. P. Grijp e.a. (Amsterdam, 2001). Tijdschrift van de Koninklijke vereniging voor Nederlandse muziekgeschiedenis, 54 (1), 89-92.

TH (Thesis)

Malisse, P., Bergé, P. (sup.), Burn, D. (cosup.) (2014). Waiting for the Genius.The English Musical Renaissance (1880-1925). History, Memory, Identity..

Neuwirth, M., Bergé, P. (sup.) (2013). Recomposed Recapitulations in the Sonata-Form Movements of Joseph Haydn and His Contemporaries.

Bergé, P. (2002). Traditie, mode en moderniteit: de operahistorische en esthetische betekenis van de Zeitoper en van Arnold Schönbergs eenakter Von heute auf morgen (1930).

DI (Misc.)

Bergé, P. (2008). Wozzeck en het bewijs van de atonaliteit. Muziek en Woord, 34 (401), 12-12.

Bergé, P. (2008). Wozzeck en het bewijs van de atonaliteit. Muziek en Woord, 34 (401), 12-12.

Bergé, P. (2007). Ontwrichting en vernieuwing: Stravinsky's muziektheater. Festival van Vlaanderen. Vlaams-Brabant, 21 september-28 oktober, 26-27.

Bergé, P. (2007). Erfgoed, erflast en traditie. Festival van Vlaanderen. Vlaams-Brabant, 21 september-28 oktober, 38-39.

Bergé, P. (2006). Tijd, eeuwigheid en andere contrasten. Festival van Vlaanderen. Vlaams-Brabant, 9 september - 29 oktober (9), 26-27.

Bergé, P. (2006). De symfonie als abstracte opera. Muziek en Woord, 32 (376), 15.

Bergé, P. (2005). Strijkorkest op drie wijzen. Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant. Programmaboek (aug.-okt.), 3-10.

Bergé, P. (2005). Naar de geest van La Malinconia. Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant. Programmaboek, ..

Bergé, P. (2005). Beethoven, de dove ziener. Muziek en Woord, 31 (365), 4.

Bergé, P. (2005). Arrangementen vroeger en nu: de kip of het ei?. Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant. Programmaboek, 14.

Bergé, P. (2004). Waken over de weelde. Contra. Stemmen over muziek, 3 (4), 2.

Bergé, P. (2004). Vroeg of laat. Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant. Programmaboek (sept.-okt.), 77.

Bergé, P. (2004). Preklassiek of vroegklassiek? Het vizier van de eigentijdse componist. Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant. Programmaboek (sept.-okt.), 49-50.

Bergé, P. (2004). Multiple orkestsclerose. Contra. Stemmen over muziek, 3 (4), 4-5.

Bergé, P. (2004). Het profiel van Caecilia. Contra. Stemmen over muziek, 3 (5), 2.

Bergé, P. (2004). Genie en eigenzinnigheid: de empfindsame Bach. Bach, Carl Philipp Emanuel: Sinfonie / CD, 5-10.

Bergé, P. (2004). De diepgang van eenheidsworst. Contra. Stemmen over muziek, 3 (3), 3.

Bergé, P. (2004). De authenticiteit voorbij: René Jacobs' neoklassieke Mozart-benadering. Contra. Stemmen over muziek, 3 (5), 23-26.

Bergé, P. (2004). Barber versus Broadway. Muziek en Woord, 30 (355), 12.

Bergé, P. (2004). Arrangement en authenticiteit. Contra. Stemmen over muziek, 3 (5), 4-5.

Bergé, P. (2004). Analyse tussen kunst en kennis: Charles Rosens Hammerklavier-interpretaties. Contra. Stemmen over muziek, 3 (4), 71-72.

Bergé, P. (2004). (On)verstoorde rust. Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant. Programmaboek (sept.-okt.), 79.

Bergé, P. (2003). Wagneriaan tussen Taag en Thames: de opera's van Isaac Albeniz. Contra. Stemmen over muziek, 3 (1), 26-27.

Bergé, P. (2003). Kurt Weill: opera en vooroordelen. Contra. Stemmen over muziek, 2 (6), 17-18.

Bergé, P. (2003). Kritiek, kitsch, crisis en betekenis: de (Duitse) opera's van Paul Hindemith. Contra. Stemmen over muziek, 3 (2), 21-24.

De Volder, P., Bergé, P. (2003). Hybriditeit als zwakte: creatie van de nieuwe Vlaamse jongerenopera Ket. Contra. Stemmen over muziek, 3 (2), 25-27.

Bergé, P. (2003). Hugo Wolfs microscopische meesterwerken. Hugo Wolf, denn das Leben ist die Liebe Goethe-Lieder, West-Östlicher Divan / CD Eufoda 1353, 5-10.

Bergé, P. (2003). Hugo Wolfs der Corregidor: de verliedering van het muziekdrama. Muziek en Woord, 29 (345), 18.

Bergé, P. (2003). Horen, zien en schrijven: de lacune van de diepgang. Contra. Stemmen over muziek, 3 (1), 3.

Bergé, P. (2003). Horen, zien en schrijven ... (on)toegankelijkheid als (on)deugd .. Contra. Stemmen over muziek, 3 (2), 3.

Bergé, P. (2003). Het recht op mislukking: Verdi en Händel in de Munt. Contra. Stemmen over muziek, 3 (1), 21-22.

Bergé, P. (2003). Het belang van Beethoven. Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant. Programmaboek, 87-89.

Bergé, P. (2003). Gesponsorde traagheid: 639 jaar Cage te koop. Contra. Stemmen over muziek, 3 (1), 8-10.

Bergé, P. (2003). Gelijkwaardigheid en variatie, Beethovens werken voor cello en piano. Festival van Vlaanderen Mechelen. Programmaboek, 51-54.

Bergé, P. (2003). De verliedering van het muziekdrama. Muziek en Woord (343), 18.

Bergé, P. (2003). De verklanking van de Catharsis. Muziek en Woord (340)), 7.

Bergé, P. (2003). De sporen van de ziel. Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant. Programmaboek, 100.

Bergé, P. (2003). De rijkdom van de zuinigheid: esthetiek en poëtiek in muziek van Johannes Brahms en Ludwig van Beethoven. Festival van Vlaanderen Mechelen. Programmaboek, 37-41.

Bergé, P. (2003). Beethoven en brillantine: over de uitvoering van Beethoven, Beethoven en nog eens Beethoven. Contra. Stemmen over muziek, 3 (1), 31-33.

Bergé, P. (2003). Arnold Schönbergs imago: de esthetische betekenis van zijn onbekende eenakter Von Heute auf Morgen. Contra. Stemmen over muziek, 2 (6), 19-20.

Bergé, P. (2002). De ontdekking van Columbus: opera-experimenten van Werner Egk en Darius Milhaud. Contra. Stemmen over muziek, 1 (6), 18-19.

Clémeur, M. Bergé, P. (as contr.) (2001). Van Het witte paard tot Le grand macabre: de operaprogrammering in de Vlaamse opera. Contra. Stemmen over muziek, 1 (4), 27-29.

Bergé, P. (2001). Het jaar waarin Karel de Vijfde vergeten werd: operaprogrammering in de Vlaamse opera en de Munt 1990-2000. Contra. Stemmen over muziek, 1 (1), 12-16.

Bergé, P. (2001). Het bijberoep voorbij: over muziekkritiek. Contra. Stemmen over muziek, 1 (2), 37-38.

Bergé, P. (2001). Herodes' sluierdans: Salome in de Vlaamse opera. Contra. Stemmen over muziek, 1 (2), 19.

(2001). Heil aan de critici!. Contra. Stemmen over muziek, 1 (1), 45-46.

Foccroulle, B. Bergé, P. (as contr.) (2001). Grensoverschrijding als artistiek en maatschappelijk credo. Contra. Stemmen over muziek, 1 (3), 19-21.

Bergé, P. (2001). Een opera-in-de-volle-betekenis-van-het-woord. Contra. Stemmen over muziek, 1 (2), 18.

Bergé, P. (2000). Ontwrichting en vernieuwing: Stravinsky's bijdrage tot het post-Wagneriaans muziektheater. Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant. Programmaboek, 40-42.

Bergé, P. (1999). De gave van de geest (omtrent de cellosonates van Beethoven). Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant. Programmaboek, 74-76.

Bergé, P. (1999). De amazone van de Epigoon. Muziek en Woord (295), 13.

Bergé, P. (1998). Koelte als cultus: de knock-out van de zelfexpressie. Programmaboek Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant, 26-28.

Bergé, P. (1998). Erwin Schulhoff: een zoon van zijn tijd. Muziek en Woord, 24 (289), 7-8.

Bergé, P. (1998). De monumentale exegese van het momentane: over de symfonieën van Bruckner. Programmaboek Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant, 52-54.

Bergé, P. (1997). Wolfgang Amadeus Mozart: drie (keer) werken. Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant. Programmaboek, 64-66.

Bergé, P. (1997). Gelijkgestemd?. Muziek en Woord (23), 2-3.

Bergé, P. (1996). Schönbergs opera Moses und Aron als cultuurkritisch kunstwerk. Kaderblad (192), 5-9.

Bergé, P. (1996). Brahms, Schönberg, Ligeti: het lot van de luisteraar. Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant. Programmaboek, 52-55.

Bergé, P. (1995). Het exotisme als Westerse stijlidee. Muziek en Woord (255), 4.

Bergé, P. (as contr.) (1995). Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant. Programmaboek.

This list is generated from Lirias and contains data from Lirias as it is entered and validated by the researcher.