TOKK: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie

Publication date: 2020-06-01
Volume: 45 Pages: 51 - 67
Publisher: ACCO

Author:

Daems, Jozefa
Dekelver, Jan

Abstract:

Jongeren met een verstandelijke beperking willen net als andere jongeren na het secundair onderwijs doorgroeien naar volwassenheid. Bij de transitie naar volwassenheid hoort ook de oriëntatie op dagbesteding, werk of begeleid werken. In het kader van een esF-project ‘CVOinclusief’ werd een pilootstudie opgezet waarin vier cursisten met een verstandelijke beperking elk een verschillende module volgden in het volwassenenonderwijs. Via een casestudy werd onderzocht in welke mate belonging en extrinsieke motivatie kritische succesfactoren zijn voor het deelnemen aan inclusief volwassenenonderwijs. Voor beide concepten werden argumenten gevonden.