Download PDF

Zorgbreed

Publication date: 2020-05-01
Volume: 17 Pages: 13 - 19
Publisher: Antwerpen: Garant-Uitgevers n.v.

Author:

Daems, Jozefa

Abstract:

Jongvolwassenen en volwassenen met een verstandelijke beperking willen net als hun leeftijdgenoten participeren in het maatschappelijk Ieven. Dit gaat over wonen, werken en vrije tijd, maar ook over kennis opdoen of een vak leren. Het Vlaams onderwijs is niet voorzien op inclusie van personen met een verstandelijke beperking. Er zijn geen middelen voor ondersteuning, docenten uit de centra voor volwassenenonderwijs (CVO) geven aan dat ze niet opgeleid zijn voor onderwijs aan personen met een verstandelijke beperking.