VELON Tijdschrift voor Lerarenopleiders

Publication date: 2019-12-12
Volume: 40 Pages: 325 - 332
Publisher: Velon

Author:

Pottier, Sofie
Simpelaere, Eveline

Abstract:

Het basisonderwijs verandert razendsnel. Klassen zijn ontzettend divers, het jaarklassensysteem wordt steeds vaker verlaten ten voordele van nieuwe organisatievormen en diverse instructiestrategieën doen hun intrede. Deze evoluties vragen een andere kijk op leraarschap en een andere aanpak in de klas. Anders dan wat studenten die starten met de lerarenopleiding zelf ervaren hebben. In de lerarenopleiding zetten we uiteraard in op deze veranderingen, maar de voorbereiding op die veranderde praktijk bleef voor ons te beperkt. We vroegen ons met het docententeam af hoe we de kloof tussen de opleiding en de praktijk in de lagere school konden verkleinen. In een praktijkonderzoek gingen we na hoe een gewijzigde onderwijsleeromgeving in de lerarenopleiding een impact kan hebben op de subjectieve onderwijstheorie (Kelchtermans, 1994) en van daaruit op het professioneel handelen van leraren in opleiding. Door tijdens de opleiding meer in te zetten op differentiatie en zelfsturing wilden we studenten laten ervaren hoe een krachtige leeromgeving eruit kan zien. Dit deden we door zelf te starten met co-teaching, gedifferentieerde instructie, flipped classroom… en daarbij telkens tijdens reflectiemomenten de link te leggen met de praktijk in de lagere school. Daarnaast stelden we ook onze verwachtingen voor de eerste stappen in de praktijk bij. De diverse klas werd het uitgangspunt met bijhorende verwachtingen naar differentiatie en zelfsturing. De resultaten zijn positief, al zijn er uiteraard nog heel wat uitdagingen. We zetten stappen in de goede richting, wat ook door het werkveld erg positief onthaald wordt.