Chemotherapy

Publication date: 2006-01
Volume: 52 Pages: 282 - 284
ISSN: 0009-3157, 1421-9794
DOI: 10.1159/000095958
Publisher: S. Karger

Author:

Petrogiannopoulos, Constantinos
Papamichael, Konstantinos ; Karachalios, Georgios ; Karachaliou, Iris ; Kostakos, Nikolaos ; Barbati, Kalypso ; Zacharof, Antonios

Keywords:

autoimmune cholangitis, fever, unknown origin, 1115 Pharmacology And Pharmaceutical Sciences, Microbiology