Hoofdstuk over art. 30 en 31 van het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag over de wederzijdse invorderingsbijstand

Publication date: 2008-01
Pages: 729 - 748
ISBN: 978-2-8044-1611-9
Publisher: Larcier; Gent

Author:

De Troyer, Ilse

Abstract:

Bespreking van het nieuwe artikel in het Belgisch-Nederlands dubbelbelastingverdrag betreffende de onderlinge administrative bijstand op het vlak van de invordering van de belastingen waarop het verdrag van toepassing is.