Download PDF (restricted access)

Tijdschrift voor Taalbeheersing

Publication date: 2004-01
Volume: 26 Pages: 193 - 208
ISSN: 1573-9775
Publisher: Van Gorcum

Author:

Van De Mieroop, Dorien

Keywords:

identiteitsconstructie, institutionele context

Abstract:

Om de constructie van institutionele identiteit te analyseren in een uitgebreid corpus, wordt een combinatie van twee methodologieën voorgesteld. De kwantitatieve methode steunt op een zorgvuldige pronomina-analyse. De resultaten tonen dat er een beperkt aantal speeches hoog scoren en hiervan wordt dus verwacht dat ze een uitgesproken identiteitsopbouw bevatten. Deze speeches worden geselecteerd en verder onderworpen aan een kwalitatieve analyse. Hieruit blijkt dat de sprekers aan de hand van drie technieken institutionele identiteit construeren: duidelijke identificatie met het bedrijf, bedrijfsvoorstelling met aandacht voor de naam van de organisatie en het breed uitmeten van de kwaliteit van de onderneming. Deze suggestie van perfectie wordt beschermd door het vermijden van identificatie in negatieve contexten.