Interactie(f) 2014, Date: 2014/01/22 - 2014/01/22, Location: Utrecht

Publication date: 2014-01
Pages: 25 - 25
Publisher: Universiteit Utrecht

Verzamelde werken van Leerling-docent-interactie bij schrijven in de vakken: een ontmoeting tussen wetenschap en praktijk.

Author:

De Wachter, Lieve
Heeren, Jordi

Keywords:

taalvaardigheid, Nederlands, hoger onderwijs, Academic Literacy

Abstract:

Elk jaar wordt er aan de KU Leuven een taaltest academisch Nederlands afgenomen bij de instromende studenten. Diegenen die niet slagen voor deze test worden uitgenodigd op een reeks workshops rond schrijven. Maar hoe kan je ervoor zorgen dat deze talig minder sterke doelgroep de transfer van de oefeningen in de workshops naar de echte taaltaken zal maken? Onderzoek toont immers aan dat klassieke schrijfopdrachten kunnen zorgen voor een cognitieve overbelasting, waardoor de leerwinst eerder klein blijft. Daarom laten we studenten eerst andere schrijvers observeren en analyseren, voor ze effectief gaan schrijven. Het observerend leren is een natuurlijke manier van leren, die ervoor zorgt dat ook de achterliggende metacognitieve processen worden doorgegeven. Daarna volgde een collaboratieve schrijfopdracht, waarbij studenten tijdens de les per twee of drie samenwerken aan een tekst. Het overleg met hun medestudenten dwingt hen om het schrijfproces expliciet te maken en de methode vormt daarbij het ideale vervolg op de observatieopdracht. We zullen beide werkvormen voorstellen en tonen de mogelijke toepassingen ervan in de lespraktijk. Onze voorbeelden komen telkens uit het hoger onderwijs, maar de principes die aan de basis van onze oefeningen liggen, kunnen zeker ook worden ingezet op andere onderwijsniveaus.