Download PDF

Publieksrapportage Leraar-leerlingrelaties, schools leren van leerlingen en welbevinden van leraren. Een samenvatting van twee reviewstudies

Publication date: 2011-01

Author:

Spilt, Jantine L

Abstract:

Deze publieksrapportage gaat over twee wetenschappelijke onderzoeken naar de affectieve kwaliteit van relaties tussen leraren en individuele leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. De resultaten tonen het belang aan van persoonlijke relaties voorhet leren van leerlingen en het welbevinden van leraren.