Licht op werkplekleren: inzichten vanuit praktijk en onderzoek

Publication date: 2012-01
Pages: 211 - 228
ISBN: 978-90-441-2866-6
Publisher: Garant; Antwerpen

Author:

Donche, Vincen
Verbeke, H ; Ilsbroux, Ingrid ; Sammels, E ; Janssen, HJ ; Van Petegem, P