Langmuir

Publication date: 2010-01
Volume: 26 Pages: 4616 - 4619
ISSN: 0743-7463, 1520-5827
Publisher: American Chemical Society

Author:

Yin, Zongyou
He, Qiyuan ; Huang, Xiao ; Lu, Gang ; Hng, Huey Hoon ; Chen, Hongyu ; Xue, Can ; Yan, Qingyu ; Boey, Freddy ; Zhang, Qichun ; Zhang, Hua

Keywords:

Chemical Physics