Meta

Publication date: 2013-08
Pages: 37 - 37
ISSN: 2033-639X
Publisher: Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD)

Author:

Colpaert, Jan
Vekeman, Andy