De Kracht van Human Resources: Handboek Strategisch Humanresourcesmanagement

Publication date: 2014-01
ISBN: 9789033495366
Publisher: Acco; Leuven

Author:

Maes, Guido

Keywords:

Strategic human resources management

Abstract:

De opzet van de eerste editie (verschenen in 2000) was om een aantal conceptuele en praktische modellen aan te reiken waarmee HR verantwoordelijken in hun organisatie aan de slag zouden konden gaan. In de volgende edities werd het strategisch humanresourcesconcept niet alleen verder uitgediept maar ook kritisch belicht. Er werd speciale aandacht wordt besteed aan de manier waarop HR een antwoord kan geven op de steeds complexer wordende context waarin zowel organisaties als managers moeten opereren. Met deze vierde grondige herwerking van De Kracht van Human Resources is het boek sterk geëvolueerd. De rode draad in dit boek blijft echter de manier waarop HR toegevoegde waarde kan leveren bij de verwezenlijking van de doelstellingen van de organisatie zonder HR helemaal ondergeschikt te maken aan de organisatiestrategie. HR moet ook opkomen voor haar eigen waarden en eventueel zelfs tegen de gangbare stromingen in bepalen wat goed is voor de belangrijkste activa van een organisatie, namelijk de personeelsleden. Dit boek is een absolute must voor praktijkmensen, onderzoekers en studenten die een antwoord willen vinden op de vraag hoe humanresourcesmanagement strategisch kan worden ingezet.