Algemeen deel. Veertig jaar later. Privaat- en publiekrecht in een meergelaagd kader van regelgeving, rechtsvorming en regeltoepassing

Publication date: 2010-01
ISBN: 978 90 4652 7771
Publisher: Kluwer; Mechelen

Author:

Van Gerven, Walter
Lierman, Steven

Keywords:

privaatrecht