Tijdschrift voor Psychoanalyse

Publication date: 2012-09
Volume: 18 Pages: 210 - 212
ISSN: 1382-516X
Publisher: Boom Tijdschriften; Boom

Author:

Vannieuwenborg, Lena

Abstract:

Verslag studiedag met Prof. Dr. David Tuckett: < /Inside the therapist's mind> : Impliciete en expliciete modellen in psychotherapie en psychoanalyse.