Wonen in Vlaanderen. Onderzoek naar de doelgroepen van het huisvestingsbeleid

Publication date: 1996-01
Publisher: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Administratie LIN, Afdeling Woonbeleid; Brussel

Author:

Meulemans, Bert
Geurts, Veerle ; De Decker, Pascal