META, Tijdschrift voor Bibliotheek en Archief

Publication date: 2012-05
Volume: 2012 Pages: 30 -
Publisher: VVBAD, Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie; Antwerpen

Author:

Watteeuw, Lieve
Smets, Leon

Keywords:

klimaatnormering, preservering, conservering