Fiscale Actualiteit: Wekelijkse Nieuwsbrief

Publication date: 2011-09
Publisher: Kluwer

Author:

Murre, Donald

Abstract:

Artikel 137, § 1, 2° van het W. Succ. schendt volgens het Hof van Justitie het vrij verkeer van kapitaal. Dat artikel voorziet in een tienjarige verjaringstermijn als de administratie wegens een te lage waardering van goederen die niet aan schatting onderworpen kunnen worden, successierechten, interesten en boeten vordert. Dergelijke (vooral buitenlandse) goederen worden dus benadeeld ten opzichte van (binnenlandse) goederen die wel aan schatting onderworpen kunnen worden. Daarvoor geldt immers een verjaringstermijn van slechts twee jaar (HvJ 15 september 2011, C-132/10, O., J. en M. Halley t. België).