Download PDF (restricted access)

Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid

Publication date: 2013-01
Volume: 2013 Pages: 30 - 41
ISSN: 0778-0443
Publisher: Die Keure

Author:

de Bilde, Jerissa
De Fraine, Bieke ; Van Damme, Jan ; Verhaeghe, Jean Pierre

Keywords:

methodescholen, SiBO

Abstract:

In deze bijdrage maken we een overzicht van enkele bevindingen uit het SiBO-onderzoek waarbij methodescholen met traditionele scholen vergeleken werden. Ondanks de grote verschillen tussen methodescholen onderling – de ene methodeschool is de andere niet – werden verschillen gevonden tussen methodeonderwijs en traditioneel onderwijs inzake het leerlingenpubliek, de schoolloopbaan van leerlingen, de didactische en pedagogische aanpak in de klas en de effecten op de prestaties en het schoolse functioneren van leerlingen. Wat betreft de prestaties (Nederlands en wiskunde)van leerlingen zien we dat leerlingen uit het methodeonderwijs anders evolueren dan leerlingen uit traditionele scholen. Waar de leerwinst van leerlingen in methodescholen in de beginjaren van de lagere school kleiner is, wordt in de laatste jaren een inhaalbeweging ingezet. Toch wordt er in een minderheid van de methodescholen aan het einde van het basisonderwijs nog zwakker gescoord voor wiskunde in vergelijking met het traditioneel onderwijs. Leerlingen uit methodescholen tonen verder een gelijkaardige betrokkenheid en ondervinden evenveel plezier op school als leerlingen uit traditionele scholen, al scoren ze lager op zowel verplichtende als vrijwillige schoolse motivatie. De verschillen in effecten tussen methodeonderwijs en traditioneel onderwijs zijn niet noodzakelijk toe te schrijven aan verschillen in pedagogische methode. Andere aspecten van onderwijskwaliteit kunnen evengoed aan de basis liggen van deze verschillen.