Download PDF

Kwesties van burgerschap. Naar buiten treden en het verschil openhouden

Publication date: 2009-01
Pages: 264 - 283
Publisher: Demos; Brussel

Author:

Wildemeersch, Danny

Keywords:

burgerschap, participatie, democratie

Abstract:

Verkenning van opvattingen over actief burgerschap en democratisch burgerschap en hoe het beleid zich verhoudt tot nieuwe praktijken van burgerschap. Op basis van de analyse van Chantal Mouffe wordt gekozen voor het concept van democratisch burgerschap, waarbij het element van conflict, tegenspraak en agonisme als constitutief element van de democratie wordt opgevat. In het verlengde hiervan wordt onderzocht wat de betekenis is van de 'publieke ruimte' voor democratische praktijken.